054-4881106 , 054-6622899
  קמפוס
  איתור חברים
  העיסוק
  קבוצות

  הקמפוס

   

  על המשתתפים בקמפוס לשלם רק עבור הכיבוד המוגש בסך 30 ש"ח בכל מפגש.

  עבור לתוכן העמוד